top of page

Apua taloushallinnon murroksessa: Case Stockmann

Stockmann on tehnyt pitkäjänteisesti työtä strategiansa uudistamiseksi ja konsernin pitkän aikavälin kilpailukyvyn parantamiseksi. Osana tätä kannattavuuden parantamiseen tähtäävää työtä, Stockmann oli vuonna 2020 tilanteessa, jossa he tarvitsivat lisäresursseja taloushallinnon projekteissa.


NIS onkin avustanut Stockmannia nyt jo parin vuoden ajan erilaisissa taloushallinnon rooleissa. Kun yhteistyö aloitettiin, tavoitteena oli ennen kaikkea yhtenäistää taloushallinnon toimintatapoja sekä päästä rullaavaan pidemmän aikavälin ennustamiseen. ”Olemme tehneet laajasti yhteistyötä, auttaneet päivittäisessä arjessa ja uudelleenorganisoitumisessa sekä olleet kehittämässä ennustemalleja ja niiden seuraamista. Stockmann on ollut monella tapaa murroksessa ja olemme saaneet olla siinä mukana kehittämässä taloushallinnon toimintamalleja”, sanoo Jussi Loponen NIS:ltä.

Laura Nilsson ja Andres Alango

Isossa osassa tätä taloushallinnon kehitystyötä oli Anaplan -projekti, jossa NIS toimi projektipäällikön roolissa. Anaplan on pilvipohjainen liiketoiminnan suunnittelutyökalu, joka tarjoaa dataa päätöksentekoa varten. Projekti lähti liikkeelle siitä, että Stockmannilla oli huomattu tarve joustavampaan ja läpinäkyvämpään taloudelliseen suunnitteluun. Anaplaniin rakennettiin rullaava tuloslaskelman ennustemalli, jossa erityisen tärkeässä roolissa on liikevaihdon ja katteen ennustemallit.

Stockmannilla on oltu erityisen tyytyväisiä NIS:n apuun Anaplan -projektin osalta, sillä liiketoiminnan murrosvaiheessa omia resursseja olisi ollut vaikea irrottaa projektiin. Siksi ulkoistettu projektipäällikkö oli toimiva ratkaisu tähän tarpeeseen. NIS konsulttimme työskenteli ensin puoli vuotta osana Business controlling -tiimiä, jonka jälkeen jatkoimme projektipäällikön roolissa vastaten projektisuunnitelman laatimisesta, statusseurannasta, järjestelmän käyttöönotosta sekä järjestelmän perehdyttämisestä noin 100 uudelle käyttäjälle.


“Meidän näkökulmastamme avainhyöty Lauran valitsemisessa projektijohtajaksi oli se, että hän ymmärsi jo olemassa olevat prosessit sekä Stockmannin työskentelytavan, ja pystyi hyödyntämään näitä tietoja suunnittelu- ja implementointivaiheissa. Tämä vähensi kitkaa uuden työkalun käyttöönotossa, sillä meidän ei tarvinnut tehdä valtavia muutoksia toimintoihin, vaan pikemminkin konsolidoida ne yhdelle alustalle kokonaiskuvan saamiseksi”, kertoo Andres Alango Stockmannilta.

”Stockmannilla on hieno yrityskulttuuri ja onkin ollut mahtavaa päästä työskentelemään osana tätä tänä vuonna 160 vuotta täyttävää organisaatiota. Vaikka yhtiöllä on jo reilusti ikää, on ollut upeaa huomata, kuinka innolla uusia teknologioita halutaan hyödyntää ja kuinka innolla uusi järjestelmä on otettu työntekijöiden keskuudessa käyttöön” iloitsee Laura Nilsson NIS:ltä.

Kaiken kaikkiaan Stockmann on ollut erittäin tyytyväinen yhteistyöhön NIS:n kanssa. ”Erityisesti annamme kiitosta selkeästä ja järjestelmällisestä työskentelyotteesta sekä säännöllisestä viestinnästä, jonka avulla pysyimme jatkuvasti hyvin kartalla projektin etenemisestä, vastaan tulleista haasteista ja projektin kustannuksista”, sanoo Andres Alango Stockmannilta. Jatkossa Stockmannilla pystytään sisäisesti kehittämään järjestelmää eteenpäin sekä päivittämään ennustemoduuleja liiketoiminnan tarpeiden eläessä.

Toimivan yhteistyön seurauksena NISläisiä on jatkanut Stockmannilla taloustiimin tukena projektin jälkeen. Toivomme hyvän yhteistyön jatkuvan myös tulevaisuudessa!

Commentaires


bottom of page