top of page

Pääomasijoittajasta monialakonserniksi: suomalainen KH Group teki ainutlaatuisen IFRS-raportointimuutoksen

KH Group Oyj eli entinen Sievi Capital oli toimialamuutoksen myötä ensimmäisten pörssiyhtiöiden joukossa, jotka muuttivat IFRS-raportointia sijoitusyhtiöstä monialakonserniksi. Historiallinen muutos aloitettiin kesällä 2023. Koska IFRS-konversioprojektiin liittyvää materiaalia ja ohjeistusta oli tuolloin vain niukalti saatavilla, piti projektiryhmän luoda uraauurtavia ja perusteltuja ratkaisumalleja IFRS-raportointisääntelyn asettamissa puitteissa.  Lähtötilanteessa yhtiöllä oli viisi portfolioyritystä, joista vain yksi raportoi IFRS-standardien mukaan. Toimialamuutoksen myötä yhtiön neljä muuta yritystä piti saada raportoimaan samassa muodossa. Portfolioyhtiöt näkivät yhtenäisen raportoinnin ja konsolidoinnin hyödyt, mutta samaan aikaan ilmassa leijaili epäilys muutoksen tuomasta mittavasta ja osin epäselvästä lisätyön määrästä. Työ olisi kaukana helposta.  

Projektitiimiin kuului monia talousalan huippuosaajia 

 

Toimeksiannon jälkeen NIS kokosi vaativaan projektiin työryhmän IFRS-palveluihin keskittyneen yhteistyöorganisaatio Backon kanssa. Projektikonsulteiksi valikoitui konsulttitiimi, joilla kaikilla oli monipuolinen osaaminen pörssiyhtiöiden talousjohdon tai tilintarkastusyhteisöjen tehtävistä. Neljän hengen tiimiin kuuluivat Ville Nikulainen ja Anssi Airaksinen NISiltä sekä Ville Jakonen ja Sakari Valjakka Backolta. Asiakkaan suuntaan he toimivat yhtenä tiiminä. 

 

Muutosprojektin avainkontakteina olivat luonnollisesti myös silloisen Sievi Capitalin talous- ja konsernijohto sekä kaikkien liiketoiminta-alueiden talousjohto. Projektitiimissä oli alusta alkaen kaikkien viiden portfolioyhtiöiden edustajat mukana. Se auttoi kokonaisuuden hallinnassa ja tehosti esimerkiksi yhtiöiden välistä viestintää. 

 

"Aikataulu monialankonsernin muutokselle oli asetettu etukäteen, ja se määräytyi yhtiökokousta seuraavan neljännesvuosituloksen raportointipäivän perusteella. Projektin onnistuminen vaati pysymistä aikataulussa ja asetetussa kokonaisbudjetissa. Ja mitä tuli työn korkeaan laatuun, oli se pörssiyhtiölle perusvaatimus", Ville Nikulainen kertaa työn mittareita. 

 

Koska monialakonsernin IFRS-raportoinnissa tehtiin asioita ensimmäistä kertaa, projektin onnistumiseen tarvittiin myös vankkaa yhteistyötä tilintarkastusyhteisön kanssa. Sen ansiosta IFRS-konversion osa-alueet vaiheistettiin valmiiksi siten, että laaditulle raportointiaineistolle saatiin tilintarkastajien hyväksyntä hyvissä ajoin ennen osavuosikatsauksen julkaisupäivää.   


Raportointimuutoksen työlista säädettiin kohtuullisiksi 

 

Vaikka raportointimuutos kuulosti etukäteen massiiviselta ponnistukselta, sen aiheuttamat lisätyöt jäivät käytännön tasolla kohtuulliseksi.   


"Priorisoimme muutosprojektin sisältöä vahvasti ja esimerkiksi kaikkia raportointiin tehtäviä muutoksia ei edes yritetty ahtaa tiukkaan projektiaikatauluun. Osa jätettiin suosiolla tilinpäätösvaiheeseen", Anssi Airaksinen sanoo.  


Backon Ville Jakonen ja Sakari Valjakka ovat samaa mieltä priorisoinnin tärkeydestä laajassa muutostyössä. He nostavat esiin projektin muita onnistumisen avaimia: "Näin uniikissa projektissa ovat avainasemassa yrittäjämäisesti toimivat taloushallinnon syväosaajat, ratkaisukeskeisyys ja sujuva yhteistyö. Sanoisimme, että näiden päälle tarvitaan vielä aimo annos suunnitelmallisuutta, ahkeruutta ja taitoa kysyä ajoissa apua. "

 

Muutosprojektin jälkeen emoyhtiöön palkattiin Group Financial Controller, joka hyödyntää muun muassa työryhmän koostamia ohjeistuksia päivittäisessä työssään. Monialakonserni KH Group koostuu neljästä liiketoiminta-alueesta, jotka ovat alojensa johtavia toimijoita B2B-tuotteissa ja -palveluissa sekä kuluttajakaupassa. Vuonna 2023 voimaan astuneen strategiamuutoksen tavoitteena on keskittyä maanrakennuskaluston toimittaja KH-Koneiden liiketoimintaan. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin. 

 

 

Comments


bottom of page