top of page
Header-1-blue-interim-controller-v2.png

Vastuullisuuspalvelut

Tarvitsetko käytännön apua vastuullisuusinformaation keräämiseen, raportoinnin kehittämiseen tai strategiatyöhön? Haluatko keventää oman organisaation taakkaa ja rakentaa tukevan pohjan uusille vaatimuksille tilapäisen ESG Controllerin avustuksella?

Kaikenkokoisille yrityksille talousammattilaisen tarkkuudella

Uudet vastuullisuusraportoinnin vaatimukset koskettavat jo kaikkia yrityksiä joko suoraan tai välillisesti. Pörssiyhtiöt saattavat raportoida jo teknisesti uusien standardien mukaisesti, mutta haasteita voivat tuottaa esimerkiksi kokonaisvaltainen arvoketjun hallinta, laajentuneen vastuullisuusinformaation validointi ja lisäarvon tuottaminen sidosryhmille. Suurella osalla listaamattomista yrityksistä on paljon kehitystyötä vielä edessä EU:n kestävyysraportointidirektiivin eli CSRD-velvoitteiden täyttämisessä, kaksoisolennaisuusanalyysin työstämisestä vastuullisuusraportin valmistelemiseen. Myös pienempien yhtiöiden on aloitettava sisäisen vastuullisuustyön ja raportointiprosessien kehittäminen täyttääkseen velvollisuutensa osana raportointivelvollisten yritysten arvoketjua.

Yrityksen koosta riippumatta linkki vastuullisuustyön ja taloudellisen raportoinnin välillä vahvistuu tulevien vuosien aikana. Kaikki vastuullisuuspalveluihin erikoistuneet ESG-konsulttimme ovat myös talousammattilaisia, joilla on entuudestaan kokemusta säännönmukaisten prosessien laatimisesta, sisäisen ja ulkoisen raportoinnin kehittämisestä sekä sidosryhmäyhteistyöstä. Lisäksi suuren informaatiomäärän käsittely sekä erilaiset muutos- ja implementointiprojektit ovat jo talouspuolelta tuttuja.  

Image by Zbynek Burival

Interim ESG Controller käyttöösi joustavasti

Interim ESG Controller auttaa yrityksiä vastuullisuustyön ja -raportoinnin työstämisessä. Konsulttimme tukevat sekä yrityskohtaisten raportointivaatimusten ymmärtämisessä, että niiden käytännön toteuttamisessa. Tilapäisestä lisäresurssista on hyötyä erityisesti muutosvaiheessa, kun kiristyvien raportointivaateiden täyttämiseksi rakennetaan prosesseja ja implementoidaan uusia työkaluja.  

Autamme mielellämme esimerkiksi kaksoisolennaisuusanalyysin työstämisessä, EU-taksonomian ja CSRD-raportoinnin kehittämisessä, vastuullisuusinformaation keräämisessä ja jalostamisessa, sekä muussa strategisessa vastuullisuustyössä.

Käytännönläheinen ja yrityskohtainen lähestymistapa

Tapoja kehittää yritysvastuullisuutta on yhtä monta kuin itse yrityksiä, siksi yrityksen menestymisen kannalta on olennaista räätälöity vastuullisuustoimien kehittäminen. Konsulttimme toimivat kiinteänä osana yrityksen tiimiä, mikä mahdollistaa yrityskohtaisen otteen vastuullisuustyön ja -raportoinnin kehittämiseen.

Image by Anders J
Image by Marc Schulte

CSRD from CFO's perspective - three Rs for successful implementation

Tutustu 3-osaiseen blogisarjaamme uuden kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) huomioimisesta yrityksen toiminnassa:


Part 1: Responsibility

Part 2: Resources

Part 3: Reporting (& repeating)

Aura.jpg
Ota yhteyttä Auraan

Auralla on laaja kokemus yritysvastuullisuudesta. Hän on johtanut ESG riskiryhmätyöskentelyä, implementoinut SaaS-järjestelmän ESG datan kokoamiseksi ja kehittänyt yritysten ulkoista ja sisäistä vastuullisuusraportointia.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Aura Koikkalainen

ESG & Financial Consultant
+358 40 573 0723

Katso myös muut palvelumme

Palvelut yrityksille

Projektikonsultointi

Palvelut yrityksille

bottom of page