top of page

Kultaakin kalliimpaa: Case Endomines

LÄHTÖTILANNE

Kesän 2022 lopulla Endomines Oy:n talousjohtaja Mikko Sopanen otti yhteyttä NIS:iin ja pyysi apua Business Controllerin jäädessä opintovapaalle. Yhtiö tarvitsi Group Controllerin tueksi työparia, jolta luonnistuu sekä ulkoinen että sisäinen laskenta. Yhteistyön tavoitteena oli kehittää talouden prosesseja, sekä toimia apukäsinä useiden isojen projektien parissa.


Endomines Oy on suomalainen, moderni kaivosyhtiö, joka harjoittaa kultamalmin etsintää ja kaivostoimintaa Suomessa sekä Yhdysvalloissa. Tuotannon painopiste on Pampalossa, Ilomantsissa ja malminetsinnän painopiste Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. ”Meille on tärkeää, että toimintamme ottaa huomioon vaikutuksemme ympäristöön ja ihmisiin, siksi kasvatamme yhtiön arvoa kehittämällä omistamistamme esiintymistä taloudellisesti kannattavia kaivoksia, noudattamalla kestävän kaivostoiminnan periaatteita”, toimitusjohtaja Kari Vyhtinen kertoo.MITÄ SAIMME AIKAISEKSI?

NIS:n konsultti Henna Kettunen hyppäsi osaksi taloustiimiä lyhyellä varoitusajalla. Lisäkädet osoittautuivat kullanarvoisiksi, sillä toimeksiannon aikana yhtiössä tapahtui suuria muutoksia: Toteutettiin vastavirtasulautuminen, kotipaikka siirtyi Ruotsista Suomeen, ja lisäksi listauduttiin NASDAQ Helsinkiin. Useita talouden kehitysprojekteja saatiin vietyä maaliin lyhyessä ajassa, ja uusien näkökulmien esille tuominen sekä taloustiimin tukeminen muutoksen keskellä muodostuivat erittäin tärkeäksi osaksi roolia.


”Henna paneutui työtehtäviinsä huolellisesti ja ryhtyi tuumasta toimeen heti toimeksiannon alettua. Tehtävät meillä olivatkin todella monipuoliset. Hän otti vetovastuun osasta projekteja ja vei niitä tarmokkaasti eteenpäin. Henna nosti aktiivisesti esille omat näkökulmansa prosessien parantamiseksi ja ehdotti ratkaisuja, joista monia implementoitiin. Hennalla oli myös aikaisempaa kokemusta sulautumisen toteuttamisesta, josta oli hyötyä tässä toimeksiannossa. Erilaisten kehittämisprojektien lisäksi hän hoiti päivittäisiä talouden rutiinitehtäviä. Hennasta muodostui nopeasti tärkeä vahvistus taloustiimille muutosvaiheen ajaksi”, Group Controller Heidi Salonaho kiittelee.


NÄIN ONNISTUIMME

Yhteistyö Endominesin ja NIS:n välillä sujui saumattomasti. Taloustiimi sekä kaivoksen työntekijät saivat tarvitsemansa avun ja tuen hektisen syksyn keskellä. Toimitusjohtaja Kari Vyhtinen koki, että konsulttipalvelulla saavutettiin kokonaisvaltaista ja konkreettista tulosta:

”Kokonaisuutena olemme hyvin tyytyväisiä Hennan tuomaan apuun kaiken kiireen keskelle. Taloushallinnossa työkuorma vaihtelee joskus merkittävästikin erilaisten projektien myötä. Määräaikainen asiantuntija-apu mahdollistaa projektien toteuttamisen suunnitellussa aikataulussa, kasvattamatta omaa organisaatiota."


Myös talousjohtaja Mikko Sopanen oli tyytyväinen toteutuneeseen toimeksiantoon ja kokee palvelun ylittäneen odotukset: ”Voimme lämpimästi suositella palvelua ja tarpeen tullen käytämme varmasti uudelleen. Saimme myös iloisen ja mukavan työkaverin mukaan huipputiimiimme!”

Comments


bottom of page