top of page

Väliaikainen Business Controller muutos- ja rekrytointiprosessin ajaksi: Case STARK Suomi Oy

Kesällä 2022 Starkilla oli tarve väliaikaiselle Business Controllerille, joka hoitaisi tehtävää muutosten ja rekrytointiprosessin ajan. Myös yhtiön talousjohtaja vaihtui syksyllä ja sen myötä muun muassa sisäisen raportoinnin toiminnot yhdistettiin. Lopulta NISsin tarjoaman Interim Controllerin työjakson pituudeksi muodostui reipas vuosi ja se sisälsi uuden Business Controllerin perehdyttämisen tehtäväänsä sekä siirtymisen Starkin kirjanpitoon.


Starkilla tärkeimmäksi väliaikaisen Business Controllerin tehtäväksi vakiintui eri yksiköiden jatkuva tukeminen sekä kunkin yksikön kuukausittainen tulosanalysointi ja yhteinen kokonaistilanteen läpikäyminen. Kuukausiraportoinnin aikaan työhön kuului muun muassa Starkin johtoryhmän, konsernin ja taloudellista kehitystä mittaavien KPI-raporttien koostaminen. NISsin Interim Controller vastasi tilikauden aikana myös budjettien laatimisesta yhdessä yksiköiden kanssa sekä osallistui yhtiön strategiatyön pohjustamiseen.

’’Koen, että pääsin havainnoillani vaikuttamaan talouden sisäisen raportoinnin kehitykseen ja olemaan muutenkin mukana kehitystyössä”, NISsin Interim Controller Sander Põldve kertoo väliaikaisesta taloushallinnon tehtävästään.

Myös Starkilla koettiin, että taloushallinnon ammattitaito näkyi heti alusta asti. ”Sander pääsi lukujen kautta nopeasti jyvälle yrityksen toiminnasta, ja hän oli mukana luomassa kuukausittaista kulttuuria tuloslaskelman sekä avainlukujen tulkintaan ja pohdintaan. Hän oli vahvana tukena myös sisäisessä ohjelmistovaihdoksessa ja sulautui hyvin joukkoon”, Starkin yksikönpäällikkö Marcus Nybom ja myynninpäällikkö Roy Björn kuvaavat sujuvaa yhteistyötä.


Uusi Business Controller perehdytettiin tehtäväänsä


Starkin tilikauden loppupuolella tehtävään valittu Business Controller sai perehdytyksen tehtäväänsä. Työskentely talouden puolella oli vuoden aikana tehostunut ja helpottunutkin, kun yhtiö oli vienyt läpi useita kehityshankkeita.


”Pystyin perehdytyksessä avaamaan uudelle Business Controllerille taloushallinnossa tehdyt muutokset, sillä olin ollut osaltani rakentamassa niitä. Mietimme myös yhdessä tehtävien tehostamista entisestään. Tehtävät siirtyivät sujuvasti uudelle henkilölle kahden kuukauden perehdytyksen myötä'', Põldve avaa hallittua siirtymää.


Stark on ollut tyytyväinen yhteistyöhön NISsin kanssa, ja se on jatkunut syksyllä luotonvalvonnan ja kirjanpidon puolella.


”Pääsin käyttämään osaamistani laajasti ja samalla opin uutta niin isompien kokonaisuuksien parissa kuin päivittäisessä arjessa. On ollut hienoa tavata starklaisia eri yksiköissä ja kokea, miten yhteinen intohimo vie heitä eteenpäin. Kiitän kaikkia starklaisia siitä, että olen saanut olla osana yhteisöä!’’, NISsin Sander Põldve kokoaa kokemustaan yhteen.


”Aluksi mietitytti ottaa talon ulkopuolinen henkilö hoitamaan yhtä yrityksemme positioista, jossa prosessien ja datan tuntemus ja analysointi on ensisijaisen tärkeää. Mutta koska resurssipula oli todellinen ja tiesimme rekrytointiprosessin vievän aikaa, päädyimme siihen, että nyt olisi vain uskallettava.


Sander Põldve aloitti tehtävänsä suoraan kuun katkon raportoinnista, ja pian huomasimme kuinka nopeasti ja omatoimisesti hän pystyi omaksumaan uutta ja ottamaan prosesseista ja asioista selvää. Tämä oli meille selvä indikaatio siitä, että meidän kannatti hyödyntää häntä myös prosessien ja raportointipakettien kehityksessä. Sanderin avulla saimme kehitettyä raportointiprosessia sujuvammaksi ja yhtenäistettyä yksiköiden kanssa käytäviä tulos- ja kuukausipalavereja. Lisäksi Sander oli mukana myös investointien sähköistämisprojektissa.


Kun saimme rekrytointiprosessin päätökseen, oli luontevaa hoitaa myös perehdytys Sanderin avulla. Pystyimme luottamaan siihen, että hän perehdyttää uudelle henkilölle samanlaiset rutiinit ja toimintamallit kuin mitkä oli saatu luotua kuluneen vuoden aikana.

”Sanderin esihenkilönä oli helppo toimia, koska hänen tekemisiinsä pystyi luottamaan ja tiesi, että hän tarvittaessa osaa myös kysyä ja selvittää asioita. Kaikki annetut tehtävät hoituivat myös annetuissa aikatauluissa”, kertoo Starkin Head of Business Data and Controlling Kirsi Ahola.


”Aloitin Starkin uutena talousjohtajana joulukuussa 2022, jolloin Sander oli työskennellyt meillä jo muutaman kuukauden. Oli upea nähdä, kuinka nopeasti hän oli ottanut tehtävän haltuunsa ja kuinka itsenäisesti hän pystyi työskentelemään. Tunsin, että kuukausiraporttipakettimme oli varmoissa käsissä Sanderin kokemuksen ja asiantuntemuksen ansiosta”, kertoo Starkin talousjohtaja Sari Nordblad. ”Kun kesällä 2023 tarvitsimme kiperästi väliaikaista apua tilinpäätöksen laadinnassa, oli itsestään selvää, että pyytäisimme Sanderia jatkamaan niissä tehtävissä”, Sari Nordblad jatkaa.


Stark on jokaisen rakentajan reilu ja luotettava kumppani, joka tekee työtään intohimolla ja tinkimättömällä ammattiylpeydellä. Meitä starklaisia on noin 1 100 ympäri Suomen ja valtakunnallinen 27 myymälän verkostomme, jakelukeskuksemme sekä verkkokauppamme palvelevat ajasta ja paikasta riippumatta. Stark on perustettu 150 vuotta sitten, ja nykyisin se on osa Pohjois-Euroopan suurinta rakennustarvikeketjua STARK Groupia. Yhtiön liikevaihto oli 2022 päättyneellä tilikaudella 685 milj. euroa ja sen markkinaosuus on yli 20 %.Comments


bottom of page